§ 28. Ґрунт


Перевірка знань

1. Що таке ґрунт? Як він утворюється?

Ґрунт — це особливе природне утворення, верхній пухкий шар, який вкриває земну поверхню.

Він утворюється з неорганічних (вода, температура, вітер, сонячне тепло, живі організми руйнують гірські породи) та органічних речовин (щороку у великій кількості відмирають однорічні рослини, опадає листя дерев, гинуть тварини, які бактерії перетворюють на гумус).

2. Скільки років потрібно працювати природі, щоб створити ґрунт шаром 1 см?

Природі треба працювати приблизно двох сотень років і більше.

3. Що входить до складу ґрунту?

До складу ґрунту входять неорганічні речовини: зруйновані тверді гірські породи, пісок, глина та органічні речовини: гумус.

4. Які ґрунти поширені у вашій місцевості? Чи родючі вони?

У моєму регіоні поширенісірі лісові ґрунти, вони не родючі, як чорнозем.

5. Використовуючи різні джерела інформації, опишіть у зошиті властивості ґрунту, що поширений у вашій місцевості.

азва ґрунту Колір Вміст перегною (багато, мало)

Родючість - здатність забезпечувати рослини

поживними речовинами

 (значна, незначна)

Територія

України

чорнозем чорний багато значна степ
піщані сірувато-жовті мало незначна

посушливі

райони

глинисті жовтий мало незначна

Полтавщина,

 Поділля

каштанові червоний багато значна з додатковим поливом

посушливий

 південь

солончаки сірий мало незначна узбережжя морів
сірі сірий мало незначна північ
підзолисті світло-сірий багато

незначна через

велике зволоження

мішані ліси
бурі лісові бурий мало незначна широко-листяні ліси Криму та Карпат
сірі лісові сірий мало незначна

лісостеп Карпат,

зрідка

Полісся

болотяні коричневий багато

незначна через

нестачу

кисню

болота Полісся