​§ 6. Характеристики тіла, їх вимірювання


Перевірка знань

1. Яка відмінність природних тіл від штучних? Наведіть приклади природних і штучних тіл.

Штучні тіла – це ті які створенні людиною, а також які не ростуть і не розвиваються.

2. Назвіть відомі вам характеристики тіла.

Ріст, розвиток, розмноження.

3. Якими приладами та інструментами можна виміряти лінійні розміри і масу тіла?

Вагою і рулеткою.

4. Порівняйте за розмірами:

а) зошит і двері класної кімнатизошит має 20x16 мм, а двері класної кімнати 250x130 мм.

б) чайну і столову ложки чайна ложка має 4 гр., а столова 10 гр. Чайна ложка менша у 2/5 рази.

5. Вилучіть «зайве» слово в ланцюжку:

а) літак, орел, бджола зайве літак, оскільки це предмет неживої природи, створений людиною, а орел і бджола це предмет живої природи.

б) екран телевізора, підручник, м’яч - зайвий м’яч, оскільки екран телевізора і підручник навчає, а м’яч ні.

6. Поміркуйте, про які характеристики тіл йдеться у прислів’ях: Горобець маленький, а серденько має. Ложкою моря не вичерпаєш.

Про малий розмір горобця, і про мізерний розмір ложки порівняно з морем.