§ 38. Чинники середовища життя на планеті Земля


Перевірка знань.

1. Що називають середовищем життя організмів?

Середовище життя – це умови, у яких живуть організми.

2. Які чинники неживої природи ви знаєте?

Основні чинники неживої природи: світло, волога, температура, повітря, поживні речовини.

3. Яке значення має світло для організмів?

Світло необхідне рослинам для фотосинтезу (під дією світла рослини утворюють органічні речовини з неорганічних, при цьому виділяється кисень, необхідний для існування тварин і людини), активним тваринам допомагає розрізняти предмети та орієнтуватися, також впливає на ріст і цвітіння й плодоношення рослин.

4. Як впливають на організми вологість і температура повітря?

Швидкість хімічних явищ залежить від температури, хімічних явищ постійно відбуваються в тілах живих істот, для фізіологічних процесів придатна певна температура.

Більшу частину тіла організмів становить саме вода, рослинам вона потрібна для поглинання неорганічних речовин із ґрунту, речовини до всіх органів транспортуються в розчинах.

5. Уявіть, що в лісі зник вуглекислий газ. Для яких організмів це найбільш небезпечно: равлика, маслюка, клена, підосичника, конвалії, амеби, крота, ліщини?

Чому?

Найбільш небезпечно це для рослин, оскільки вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень.

Зникнення вуглекислого газу небезпечне для клена, конвалії, ліщини.

6. Кисень у великій кількості використовується для дихання, горіння, окиснення. Однак його вмісту повітрі до цього часу мало змінився.Як ви вважаєте, чому?

Оскільки кисень виділяють усі рослини.