§ 5. Внесок видатних учених натуралістів у вивчення природи


Перевірка знань

1. Як називають учених, які вивчають природу?

Натуралісти.

2. Назвіть відомих вам учених-натуралістів. Який внесок у вивчення природи вони зробили?

  • Джозеф Прістлі — англійський натураліст . У результаті його експерименту було встановлено, що рослини виділяють кисень — «газ життя».
  • Парацельс — теж був натуралістом. Він відстоював думку про те, що жива і нежива природа має однаковий склад. Це давало йому змогу успішно добирати речовини для лікування хворих.
  • Ломоносов — російський природодослідник здійснив багато відкриттів. Зокрема, він дійшов висновку, що на Землі постійно відбуваються зміни, і вони є причиною мінливості рослин і тварин. Учений відкрив закон збереження маси речовин.
  • Карл Лінней — шведський природознавець:ботанік, зоолог і лікар, перший президент Шведської Академії Наук.
  • Чарлз Дарвін — англійський учений-натураліст Чарлз Дарвін увійшов в історію природничих наук як дослідник походження видів живих організмів на Землі.
  • Вернадський — став організатором і першим президентом Академії наук України, започаткував створення науково-дослідних інститутів з вивчення природи.

3. Які методи дослідження застосовують учені-натуралісти?

Вони використовують спостереження.