§ 32. Властивості води


Перевірка знань

1. Чи існує життя на дні водойм узимку? Які властивості води та льоду це зумовлюють?

Звісно існує, оскільки вода має низьку теплопровідність то тварини у водоймах не замерзають.

Зимова крига на водоймах, що знаходиться зверху, бо лід легший за воду, захищає нижні шари води від замерзання, там зберігається постійна температура приблизно +4 °С.

2. Доведіть, що вода — розчинник.

Оскільки вода розчиняє дуже багато речовин, різними такими розчинниками ми користуємося в побуті.

3. Яке значення має вода у природі й житті людини ?

Можливий кругообіг води, підтримує форму та пружність рослин, є середовищем для водних рослин і тварин, випаровування води охолоджує живі організми.

Значення води для людини:

Забезпечує життєдіяльність, використовується в побуті для варки, чистки, використовується на гідроелектростанціях, водні простори -транспортні шляхи, забезпечує майже всі галузі промисловості, використовується для поливу, розчинів добрив у сільському господарстві, у медицині фізіологічний розчин, мікстури, у хімічній промисловості для охолодження, отримання водню, мінеральну воду використовують для лікування.

4. Доросла людина щодня випиває й разом з їжею споживає 2л води. На побутові потреби вона витрачає ще близько 100 л на добу. Обчисліть, скільки води використовує населення Києва протягом тільки однієї доби, якщо кількість мешканців міста становить приблизно 3 млн. осіб.

Розв'язання даної задачі.

1) 100 + 2 = 102 літри витрачає води щодня.

2) 102 * 3 000000 = (102 * 3) * 1000000 = 306 * 1000000 = 306000000 літри використовує води населення Києва за добу.

Отже, 360000000 літрів використовує Київ за добу.

5. Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте міні-проект(наприклад, презентацію) на тему «Де ми втрачаємо воду?»

Краплі води у поламаному крані, також прориви у підземних трубопроводах з водою, забруднення прісних водойм стічними водами.