Характеристика учняХарактеристика учня - це документ, який складається на учня з метою оцінки його індивідуальних і психологічних особливостей. Складання такого роду характеристики, в більшості випадків, здійснюється для встановлення взаємовідносин між учнями й новим учителем.

Універсальної форми бланка характеристики не існує, проте є певні вимоги, яких слід дотримуватися, складаючи документ:

 • зображення індивідуально-психологічних якостей учня, які він виявляє в процесі навчання і взаємодії з оточенням;
 • складання характеристики учня відповідно до загальноприйнятих правил оформлення такого роду документів;
 • надання новому вчителя можливості доступно оцінити викладену інформацію. Документ повинен бути складений так, щоб учитель, що раніше не знайомий з учнями, міг легко прочитати й проаналізувати текст;
 • сам процес складання характеристики не повинен бути трудомістким.

Дотримання цих вимог дає можливість особі, що становить характеристику, створити об'єктивну «психолого-педагогічну карту учня». Карта зазвичай складається періодично, по закінченню певного етапу навчання, а саме:

 • після 4 класу карта складається учителем початкової школи, для вчителя середніх класів;
 • після закінчення 9 класу
 • після 11 класу - складається з метою оцінки професійних навичок і індивідуальних здібностей учня.

Структура характеристики учня

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, клас. Загальний фізичний розвиток, стан здоров'я.

I. Навчальна діяльність

 1. Успішність (оцінки, що домінують, встигає однаково чи ні з різних предметів).
 2. Загальна розумовий розвиток (кругозір, начитаність).
 3. Розвиток мови (запас слів, образність, вміння висловити свою думку).
 4. Здатність до навчання (швидко чи схоплює навчальний матеріал, як запам'ятовує).
 5. Старанність у навчальній роботі.
 6. Організованість в навчальній роботі.
 7. Інтерес до занять (вчиться з інтересом, без інтересу, проявляє інтерес до окремих предметів).
 8. Уміння, що виявляються в навчальній роботі (чи вміє працювати з навчальним матеріалом, як засвоює навчальний матеріал: заучував механічно або усвідомлено, з розумінням, чи вміє скласти план, конспект ...)

II. Праця

 1. Чи поважає працю або ставиться до нього зневажливо.
 2. Чи зацікавлений в суспільній корисності своєї праці
 3. Чи любить працювати й що саме приваблює його в праці (процес роботи, опановування практичними навичками, вміннями, результат).
 4. Трудові навички та вміння.
 5. Організованість і дисциплінованість у праці.
 6. Чи є звичка до тривалих трудових зусиль.
 7. Які види праці вважає за краще.

III. Спеціальні здібності та інтереси.

 1. Інтереси (перерахувати, особливо підкреслити ті види діяльності, якими учень серйозно займається).
 2. Читання (що і як читає, яку літературу любить).
 3. Відзначити чи є здібності до будь-якої діяльності.
 4. Що має намір робити в майбутньому.

IV. Дисциплінованість

 1. Загальна характеристика поведінки (поводиться спокійно, стримано або проявляє зайву рухливість, непосидючість).
 2. Виконання шкільного режиму.
 3. Виконання вимог дорослих (виконує охоче або через примус).
 4. Відзначити найбільш типові порушення дисципліни.

V. Громадська спрямованість і активність

 1. Статус в колективі (чи користується любов'ю й авторитетом серед товаришів).
 2. Інтерес до суспільного життя країни (чи читає газети, слухає радіо, чи обговорює події з учителями з однолітками.)

VI. Взаємовідносини з колективом

1. Положення в колективі (чи користується любов'ю, авторитетом серед товаришів, ніж визначається цей показник).
2. Ставлення до однокласників (любить однокласників, не любить, байдужий до них, не дорожить думкою колективу, чи бувають конфлікти і які їхні причини).
3. Чи задоволений становищем в колективі і яке положення хотів би зайняти.

VII. Особливості характеру

 1. Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру (почуття обов'язку, чесність, організованість, товариськість, скритність, замкнутість, наполегливість, егоїзм).
 2. Чи є підвищені образливість, упертість, агресивність, скритність, замкнутість.
 3. Переважний настрій (веселий, сумний, пригнічений). Що викликає зміни настрою.

VIII. Ставлення до школи

 1. Дорожить перебуванням в школі (що особливо цінує в школі)
 2. Ставлення до педагогічного колективу.

IX. Відносини в родині

 1. Положення в сім'ї (права, обов'язки, вимоги)
 2. Ставлення батьків до успіхів і невдач дитини.
 3. Участь батьків в шкільному житті дитини.
 4. Дотримання дитиною режиму праці та відпочинку.