Навчальний проект "Жива і нежива природа навколо нас"


Мета: вияви їй тіла живої та неживої природи у найближчому оточенні У ході якої необхідно виконати завдання:

1) Складіть перелік тіл, що є у вашому найближчому оточенні.

Стіл, книги, зошити, ручки, квітка, шафа.

2) Розподіли їй і тіло. з переліку на дві групи: ті, що належать до живої природи, і ті, що належать до неживої природи.

Нежива природа: стіл, книги, зошити, ручки, шафа.

Жива природа: квітка

3) Скласти таблицю і запишіть до неї отримані дані.

Предметів неживої природи у рази більше у оточені ніж живої, оскільки всі матеріальні блага це нежива природа.

4) Продумайте, як цікаво презентувати та ілюструвати. У ній зазначте, за якими ознаками ви розподіляли тіла на і руни на яких тіл виявили більше — живої чи неживої природи.

Хід роботи над проектом.

1. Створіть групу з 4-5 однокласників і розподіліть між її учасниками завдання 1-4.

2. Працюйте над завданнями.

3. Презентуйте результат роботи вашої групи іншим і рунам. 4. Оцініть роботу вашої групи свій особистий внесок.