§ 33. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів


Перевірка знань

1. Які властивості організмів вам відомі?

Організми — це тіла живої природи, які здатні реагують на зовнішні подразнення, розвиватися, розмножуватися.

2. Які речовини необхідні людині для дихання і живлення? Звідки вона їх отримує?

Для дихання людині потрібен кисень, а в процесі живлення потрібні поживні речовини. Людина отримує кисень з повітря, а поживні речовини людина отримує з навколишнього середовища.

3. За допомогою якого приладу можна розглянути клітинну будову організмів?

Можна розглянути за допомогою мікроскопа.

4. Які тіла природи складаються з клітин: камінь, комета, козеня, сніжинка, равлик, волошка, роса, бурулька, опеньок?

Тіла природи які складаються з клітин (огранізми): козеня, равлик, волошка, опеньок.

5. Чи можна бурульку, що «виростає» під дахом, віднести до організмів? Поясніть свою думку.

Разом із ростом в організмі проявляються й інші властивості: живляться, дихають, розмножуються, реагують на зовнішні подразнення. І через це бурульку не можна віднести до організмів.