ГДЗ Хімія 11 клас Лашевська 2019Готові домашні завдання до підручника: Хімія (рівень стандарту): підручник для 11-го класу закладів загальної середньої освіти / Ганна Лашевська, Аліна Лашевська. — Київ : Генеза, 2019. — 192 с.

ГДЗ Хімія 11 клас Лашевська 2019 до підручника побудовано на основі системно-діяльнісного підходу, що забезпечує різноманітність організаційних форм роботи з урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня й учениці, зростання їхнього творчого потенціалу, пізнавальних мотивів, гарантує досягнення очікуваних результатів навчання. Використано компетентнісний підхід у навчанні хімії.

Цього навчального року ви: поглибите й розширите знання з неорганічної та загальної хімії, набуті в попередні роки; вивчите хімію неметалічних і металічних елементів згідно з їхнім положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атомів; установите причинно-наслідкові зв’язки між фізичними та хімічними властивостями найважливіших сполук елементів та їхнім використанням; конкретизуєте уявлення щодо поширення металічних і неметалічних елементів у природі та найважливіших способів добування металів і неметалів; дізнаєтеся про роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.