§ 46. Екологічні проблеми та їх розв’язування


Перевірка знань

1. Які джерела забруднення навколишнього середовища вам відомі?

Промислові підприємства, хімічні фабрики, теплоелектростанції, транспорт, аерозолі, звалища сміття, гербіциди на полях, промислові відходи.

2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?

Воно призводить до погіршення здоров'я людини

3. Назвіть приклади екологічних проблем, що стосуються всіх людей нашої планети.

Глобальне потепління клімату, озонові дірки, кислотні дощі.

4. Чому необхідно охороняти природу?

Завдана шкода природі, людина завдає шкоди і собі, оскільки людина це складова природи.

5. У групах проведіть пошукову робот/ і складіть перелік екологічних проблем вашої місцевості. Запропонуйте способи їх подолання.

  • Сміттєзвалище – щоб подолання цю проблему необхідно сортувати сміття, зменшити кількість побутового сміття.
  • Забруднене повітря вихлопами автотранспорту - облаштовувати парки, зменшити потік транспорту через центр міста, облаштувати велосипедні доріжки та тротуари.
  • Забруднення повітря викидами теплоелектростанцій, щоб зменшити отруйні викиди, потрібно запроваджувати індивідуальне опалення і переходити на теплозберігаючі технології.