§ 34. Рослини і тварини


Перевірка знань

1. Назвіть особливості рослин.

Особливості рослини те, що вони живляться органічними речовинами, які створюють самі на світлі в процесі фотосинтезу.

2. Які ознаки властиві тваринам?

Тварини живляться готовими органічними речовинами, активно рухаються, орієнтуються за допомогою органів чуттів.

3. Чим тварини відрізняються від рослин? Що у них спільного?

Спільне. Вони мають клітинну будову, у них присутній речовин та енергії, також їм властивий ріст, розмноження, живлення, дихання і подразливість, вони є живими організмами.

Відмінне. Тварини живляться готовими органічними речовинами, рослини живляться органічними речовинами, які створюють самі, а тварини, на відміну від рослин, активно рухаються завдяки органам руху, вони орієнтуються в навколишньому середовищі за допомогою органів чуття та вирізняються своєю складною поведінкою.

4. Чому в акваріуми потрібно вміщувати живі рослини, а не штучні?

Живі рослини які перебувають на світлі виділяють кисень для дихання істот у акваріумі.

5. Виконайте міні-проект «Тварини минулого». Скористайтеся для цього науково-популярною літературою, мережею Інтернет. Підчас виконання проекту дотримуйтесь такого плану:

  • Коли і в яких умовах проживала тварина на нашій планеті.
  • Розміри, форма, покриви тіла тварини.
  • Спосіб та орган и руху тварини.
  • Чим живилася тварина.
  • Як учені пояснюють зникнення тварини на Землі.