Практичне завдання. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів


Завдання 1. Ознайомтеся зі змістом різних довідникових видань: енциклопедії, атласу, довідника. Прочитайте хто причетний до їх створення

Енциклопедія як жанр наукової або науково-популярної довідкової літератури має певні особливості. Розрахована на широке коло читачів популярність викладу, повинно поєднуватися з науковою чіткістю та логікою викладання матеріалу. Неприпустиме недбале, наближене, одностороннє висвітлення явищ та фактів.

Саме цим енциклопедії відмінні від інших видів наукових видань, у яких такі матеріали можуть бути наведені в авторській концепції.
Мові енциклопедії властиво: стислість, чіткість понять, лаконічність формулювань, розмовних і просторічних слів, уникнення вузькофахових термінів, професійних жаргонізмів, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених суджень, надмірної кількості скорочень.

Завдання 2. Знайдіть у цих довідкових виданнях тлумачення запропонованої вчителем терміна, відомості про тіло чи явище природи, його властивості. Запишіть знайдену інформацію в зошит й обговоріть у групі.

Блискавка — електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення опадів у хмарі трапляється електризація крапель або льодяних частинок. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами.