Довідник з української мовиДовідник з української мови для учнів. Різні додаткові матеріали для вивчення української мови.

У довіднику подані короткі відомості з української мови — її звукового та лексичного складу, словотвору й граматики (морфології та синтаксису). Подаються також схеми різних видів мовного розбору. У вступній частині стисло висвітлюються особливості історичної долі української мови та її місце серед інших мов світу.

Цей довідник стане в пригоді учням, а також усім тим, хто цікавиться українською мовою.

Джерела:

  1. Навчально-довідкове видання граматика української мови в таблицях і схемах (Серія «Бібліотека школяра») Чукіна Віталія Федорівна. 2003 рік