§ 45. Людина — частина природи


Перевірка знань

1. Які приклади впливу природи на людину вам відомі?

  • Рослини дають кисень для дихання.
  • Рослини і тварини забезпечують людину продуктами харчування, житлом, одягом.
  • Перебування в сосновому лісі позитивно впливає на здоров'я людини.
  • Вода підземних джерел має лікувальні властивості.
  • Людина відпочиває на берегах водойм.
  • Людина відпочиває у парку, лісі.

2. Як людина в різні часи впливала на природу?

Найперші люди повністю залежала від природи, також вони брала у природи стільки, скільки їй було для прожиття потрібно. Згодом людина почала впливати, а також і змінювати природу.

3. Як ви оцінюєте сучасний вплив людини на природу?

Розвиток науково-технічного прогресу приніс полегшення в працю, також в пересуванні і забезпечення необхідними продуктами, але основним недоліком це більшання шкідливих викидів в довкілля.

4. За малюнком 175 складіть розповідь про використання води людиною.

Для існування людині необхідна вода, також для приготування їжі. Водою також зрошують поля.

Річки – служать такими собі водними дорогами, які сполучають держави які мають вихід до морів і океанів. Також люди використовують воду, для отримання електроенергії, яка необхідна для побутових пристроїв.

5. Доведіть, що зв'язок природи і людини взаємний.

Людини оточують тіла природи. Життя людини, так як і інших істот залежить від умов природи, а саме достатня кількість їжі, води, повітря, тепла. Рослини дають кисень для дихання і забезпечують продуктами харчування.

Тварини забезпечують людину продуктами харчування, житлом, одягом. Шкода природі негативно позначається на здоров'ї людини.