§ 8. Атоми й молекули


Перевірка знань

1. Із чого складаються молекули?

Молекули складаються з атомів.

2 Як називаються найменші частинки речовини, що визначають її властивості?

Молекула — це найменша частинка речовини. Молекули однієї речовини однакові за розмірами, складом і властивостями.

3. Наведіть приклади речовин, що складаються з молекул.

Вода, залізо, золото.

4. Чим пояснюється різний агрегатний стан речовин?

Рухом атомів у кристалічній структурі.

5. Яке явище називають дифузією? Наведіть приклади.

Дифузія — взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої.

6. У складі малих груп обговоріть питання, чому з порівняно невеликої кількості видів атомів утворилися й існують понад 10 мільйонів речовин.

Бо речовини складаються з великої кількості комбінацій, у якій вони розташовані.

7. Проведіть спостереження за змішуванням чаю і молока. Опишіть явища, що відбувається.

Дві речовини просто перемішаються і набудуть кольору такого як кава.

8. На малюнку зображено три хімічні стакани. У них поклали по 2 шматочки цукру-рафінаду і налили однаковий об’єм води, але різної температури. У якому стакані температура була найвища, а в якому — найнижча? Поясніть, що із зображеної о на малюнку допомогло вам із відповіддю.

Скоріше цукор розчиниться у гарячій воді, ніж у холодні, це пояснюється швидкістю атомів у воді. Чим гарячіша вода тим скоріше будуть рухатися атоми у кристалічній решітці.