Практичне заняття. Знаходження географічних об'єктів на глобусі


Завдання 1. Покажіть на глобусі лінію екватора. На які півкулі екватор ділить Землю? У якій півкулі розташована Україна?

Екватор – це уявна лінія, яка ділить Землю на дві рівні півкулі Північну та Південну. Україна знаходиться в Північній півкулі.

Завдання 2. Які назви мають полюси Землі? Покажіть їх на глобусі.

Земля має Північний та Південний полюси.

Завдання 3. Назвіть і покажіть на глобусі материки. Який материк найменший за площею? У якій півкулі відносно екватора він розташований?

Найменший материк на планеті Земля – це Австралія, він розташований у Південній півкулі.

Завдання 4. Покажіть на глобусі паралелі та меридіани. Що це за лінії? Для чого їх нанесено?

  • Паралелі – це колові лінії, проведені через рівні проміжки вгору і вниз від екватора, вказують напрямок «захід-схід».
  • Меридіани – колові лінії, які проведені від полюса до полюса (на полюсах вони сходяться) і вказують напрямок «північ-південь».

Значення меридіанів і паралелей: вони необхідні для орієнтування, оскільки вказують напрямок на основні сторони горизонту, за їх допомогою можна описати положення об'єкта на Землі.