§ 27. Способи зображення Землі


Перевірка знань

1. Як зображують на площині окремі ділянки Землі?

Ділянки земної поверхні можна відобразити кількома способами:

  1. на фотознімку,
  2. аерофотознімку,
  3. плані місцевості,
  4. карті.

2. Якими способами можна зобразити всю поверхню Землі відразу?

Всю поверхню можна зобразити на глобусі і карті світу або карті півкуль.

3. Що потрібно знати, щоб уміти читати карту?

Потрібно знати умовні позначення на карті.

4. Якими способами на картах зображують різні об'єкти та явища? Розгляньте таблицю і заповніть Її в зошиті.

Спосіб зображення Що зображують
Значки «чорний квадрат», «чорний трикутник» Корисні копалини
Сині лінії Річки
Сині стрілки Холодні течії
Червоні стрілки Теплі течії
Зафарбування яскраво-зеленим кольором Низовини
Коричневим Гори заввишки понад 3000 м

5. Користуючись фізичною картою України та шкалою висот на ній, установіть, яку висоту мають такі географічні об'єкти:

  • Поліська низовина має приблизно від 160 до 310 м;
  • Причорноморська низовина має приблизно від 80 до 160 м;
  • Подільська височина має приблизно від 170 до 460 м.

Який із цих географічних об'єктів має найбільшу висоту, а який — найменшу?

Серед трьох географічних об’єктів найбільшу висоту має Подільська височина, а найменшу – Причорноморська низовина.

6. Знайдіть на карті України Чорне й Азовське моря. Установіть за картою, яке з них глибше.

Найглибша точка Чорного моря – 2211 м, а Азовського – 15 м. Глибше Чорне море.