§ 2. Джерела знань про природу


Перевірка знань

1. Які існують джерела природничих знань?

Наполеглива праця вчених по дослідженню природи мас неабиякі успіхи. Кожний учений використовує успіхи своїх попередників.
Дізнатися про них йому допомагають різноманітні довідкові видання:

 • енциклопедії
 • довідники
 • географічні атласи
 • атласи визначники тварин та рослин,
 • Інтернет — ресурси
 • природничі музеї.

2. Скористайся доступними вам довідковими виданнями та Інтернетом і здобудь інформацію про те, як різні природничі науки досліджую і воду

Наука, що займається виключно вивченням води та її елементів, зветься – гідрологія, вона вивчає природні води в межах гідросфери Землі.

Об’єктами вивчення гідрології є – океани, моря, річки, озера, водосховища, болота, льодовики, ґрунтові та підземні води. Спочатку гідрологія розвивалася як галузь фізичної географії, гідротехніки, геології, навігації, проте з часом її виділили як окрему науку.

Вивчення води в різних природничих науках відбувається по різному:

 • Біологія вивчає вплив води на живі організми
 • Хімія вивчає хімічні властивості води та її взаємодію з іншими речовинами.
 • Фізика вивчає властивості води: температуру кипіння, замерзання, її густину, теплопровідність, електропровідність, в’язкість інше.
 • Географія займається вивченням території планети де розташована вода.
 • Екологія досліджує охорону водної оболонки від забруднень
 • Астрономія досліджує вплив небесних тіл на воду на землі