§ 42. Ґрунтове середовище життя організмів


Перевірка знань

1. Яке середовище називають ґрунтовим та які його особливості?

Ґрунтове середовище – це пухкий верхній шар земної поверхні.

Особливості ґрунтового середовища:

 • велика щільність,
 • мало світла, 
 • мало кисню,
 • що зосереджений у верхніх шарах,
 • багато вологи,
 • незначні коливання температури,
 • достатньо органічних та неорганічних речовин.

2. Назвіть приклади відомих вам мешканців ґрунтового середовища.

Кроти, дощові черв'яки, жуки, мурашки, личинки комах.

3. Які пристосування до життя у ґрунтовому середовищі мають кроти, дощові черв'яки і сліпаки?

Пристосованість виявляється в тому, що черв‘яки мають велику роль в утворенні ґрунту та в підвищенні його родючості. Дощові черви покращують як хімічний склад, так і фізичні властивості землі, наприклад, своєю діяльністю вони підвищують аерацію (процес газообміну між ґрунтовим та атмосферним), поліпшують пористість, водопроникність, вологоємкість тощо. Вони збагачують нижній шар ґрунту перегнієм, який утворюється в їхньому кишечнику в результаті перетравлення їжі.

Вони забезпечуються родючість ґрунту.

4. У чому полягає вплив людини як чинника живої природи на організми ґрунтового середовища?

Позитивний вплив людини на ґрунтове середовище:

 • підживлення і зрошення посівів чи насаджень,
 • знищення бур'янів і шкідників,
 • осушення надто зволоженого ґрунту.

Негативний вплив людини на ґрунтове середовище:

 • розорення ґрунтів,
 • осушування боліт,
 • забруднення шкідливими речовинами,
 • надмірне внесення добрив,
 • забруднення стічних вод.

5. Восени у ґрунті води більше, ніж улітку. Тоді чому рослини поглинають її менше і розвиваються повільніше, ніж весною?

Оскільки восени нема достатньої кількості тепла.