Довідник з історії УкраїниДаний довідник укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів, і ставить за мету виробити в учнів уміння відрізняти факт від вигадки, викривати необ’єктивність, стереотипи, шаблонність мислення, критично використовувати набуті знання в певному історичному контексті, аргументовано відстоювати власну точку зору.

Джерела:

  • Губна С. "Історія України в таблицях і схемах". Видання 2-ге доповнене. Харків, 2011
  • Сергій Плохій "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності". Харків 2016