§ 3. Методи вивчення природи


Перевірка знань

1. Про які методи дослідження ви дізналися?

Я дізнався про спостереження, експеримент, вимірювання.

2. Які методи дослідження слід використовувати, щоб:

а) з'ясувати довжину листків вербитреба використати метод вимірювання.

6) перевіриш розчинність олії у воді? - тут треба застосувати експеримент.

3. Чим експерименти відрізняє і від спостереження?

  • Експеримент — це вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах.
  • Спостереження — пізнання та і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття.

4. Наведіть приклади використання вченими різних методів вивчення природи.

На одних дослідних ділянках рослини висівають раніше, на інших — пізніше. Спостерігаючи за їх ростом і розвитком, роблять висновок про кращі терміни висівання. Щоб з’ясувати, як впливає світло на ріст рослин, їх висівають на ділянках з різним освітленням. По-різному зволожуючи дослідні ділянки, з’ясовують, яка кількість вологи с сприятливою для росту рослин.

Таким чином, за допомогою експерименту дослідники визначають найкращі умови для отримання максимального врожаю.

5. У довідкових джерелах знайдіть відповідність між різними одиницями вимірювання довжини та маси. У зошиті заповніть таблицю.

Одиниці вимірювання довжини:

  • 1 м = 100 см
  • 1 см = 100 мм
  • 1 км = 1000 м

Одиниці вимірювання маси:

  • 1 кг = 1000 г
  • 1 ц = 100 кг
  • 1 т = 1000 кг

6. Підготуйте розповідь про те, що цікавою ви дізналися про природу під час літніх канікул

Проведіть спостереження за тілами чи явищами живої природи, для прикладу за домашньою твариною. Зверніть увагу на її спосіб життя (денний, нічний), харчові вподобання, тривалість сну, як поводить себе, коли зголодніла чи хоче привернути увагу, як реагує на присутність інших тварин або людей тощо.

Спосіб життя кішки нічний. Їсть майже все, що залишається від страв, але надає перевагу м'ясу, рибі, молоку. Любить спати в теплому місці. Коли голодна подає звук, треться до ніг господаря, щоб привернути увагу.

Утікає або випускає кігті та вигинає спину, коли побачить пса.