§ 9. Різноманітність речовин


Перевірка знань

1. Які речовини називають простими, а які — складними? Наведіть приклади цих речовин.

  • Прості речовини - речовини, в утворенні яких беруть участь атоми лише одного виду: алюміній, графіт, залізо, кисень, озон, водень, азот
  • Складні речовини – речовини які складаються з різних атомів: цукор, вуглекислий газ, вода, кухонна сіль, олія, оцет

2. Чим відрізняться молекула простої речовини кисню від молекули води?

Молекула води відноситься до складної речовини H2O, а молекула кисню проста речовина, яка складається з атомів одного виду O2.

3. Які речовини прийнято називати органічними? Яких речовин — органічних чи неорганічних — у природі більше?

  • Органічні - назва цієї групи речовин походить від слова організм і стосується складних речовин, що вперше були виділені з організмів.
  • Неорганічні - складні речовин, що не відносяться до органічних, назвали неорганічними речовинами.

Неорганічних речовин у природі більше.

4. Запишіть у зошиті назви тіл, зображених на мал. 21. Назвіть відомі вам органічні і неорганічні речовини, що входять до їх складу.

Монумент (бетон), вази (глина), хмари (водяна пара), цегляний блок (цегла), пачка масла (тваринний жир), пляшка олії (олія), шина автомобільна (гума), упаковка таблеток (сахароза)