ГДЗ Хімія 11 клас Ярошенко 2019Готове домашнє завдання до: Хімія (рівень стандарту): до підручника для 11 класу закладів загальної середньої освіти О. Г. Ярошенко. К. УОВЦ "Оріон", 2019. — 208 с.

З ГДЗ Хімія 11 клас Ярошенко 2019 ви завершуєте п'ятирічне опанування хімії. Він містить ретельно підібраний, аргументовано і логічно розкритий навчальний матеріал, що повністю відповідає новій навчальній програмі й спрямований на формування ключових і предметних компетентностей. Посилення практичного спрямування змісту підручника забезпечено розкриттям прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України та побуті людей. Належна увага приділена досягненням вітчизняних учених, розвитку хімічної технології, впливу хімічних чинників на довкілля.

При складанні використовувалися джерела: