6. Які якості особистості передбачає інформаційна грамотність?


Інформаційна грамотність — передбачав наявність у людини знань, умінь і навичок у галузі інформатики і здатність розв’язувати необхідні (утому числі й нові) теоретичні та практичні задачі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.