5. Що таке апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи?


Яке, на вашу думку, апаратне забезпечення використовується в системі продажу залізничних квитків?

Програмне забезпечення являє собою сукупність програм, призначених для розв’язання завдань на комп’ютері. Апаратне забезпечення складається із з’єднаних між собою різноманітних пристроїв, які можна побачити і відчути на дотик.

Взаємодія апаратної та програмної частин. Пристрої апаратної частини не можуть опрацьовувати інформацію без відповідних програм. Для забезпечення працездатності комп'ютера і виконання певної роботи потрібна сукупність програм, яка складає його програмне забезпечення. Програмне забезпечення здійснює керування пристроями комп’ютера під час введення, опрацювання, виведення і зберігання інформації, створює умови для роботи користувача на комп’ютері тощо.