7.2. Створення, редагування та форматування комп’ютерних публікацій та їх об’єктів1. Як додати новий напис до публікації?

Для внесення змін у текстове поле шаблону потрібно вибрати це поле і ввести новий або вставити попередньо скопійований текст. Якщо текст у полі не поміщається, то маркери редагування стають червоними, поряд з переповненням текстовим полем може з’являтися прямокутник з трьома крапками.

2. Яка послідовність створення публікації у програмі Publisher?

Алгоритм створення публікації:

  1. Запустити програму Publisher.
  2. Вибрати серед видів публікацій той, який планується створити.
  3. Вибрати у списку шаблонів потрібний, оформлення якого відповідає темі публікації.
  4. Вибрати кольорову схему.
  5. Вибрати набір шрифтів.
  6. Внести за потреби зміни або створ йти новий набір службових відомостей.
  7. Установити кількість сторінок публікації на одному аркуші паперу.
  8. Вибрати кнопку Створити.

3. Як змінити розміри або перемістити колонку на інше місце в публікації?

Вміст статей у ряді публікацій розміщують у кілька стовпців. Автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті називають перетіканням.

4. Як визначити, чи продовжується текст статті в інших колонках?

Для підказки, у якому текстовому полі продовжується текст з вибраного текстового поля, використовують спеціальні кнопки — Перейти до наступного текстового поля та Перейти до попереднього текстового поля. їх вибір приводить до виділення текстового поля, у якому продовжується або починається текст.

5. Що таке перетікання тексту та як установити або скасовувати перетікання тексту з одної колонки до іншої?

Перетікання тексту — де автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті. Перетікання можливе також у текстовому полі на іншій сторінці.

6. Про що свідчить позначка [...] біля стовпця з текстом? Які дії повинен виконати користувач, щоб вона зникла?

Якщо текст у полі не поміщається, то маркери редагування стають червоними, поряд з переповненим текстовим полем може з’являтися прямокутник з трьома крапками. Щоб він зник потрібно відредагувати текст.

9. Як зробити підпис під малюнком у публікації? Навіщо потрібні підписи під малюнками і статтями?

Для створення нового підпису під графічним об’єктом потрібно вибрати кнопку Підпис у групі Стилі рисунків вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для зображень, обрати один з варіантів розміщення підпису та ввести текст. Підписи під статтями та малюнками потрібні, аби знати що зображено, на цьому малюнку і до якого пункту його треба віднести.