8.1. Основні поняття комп’ютерної графіки1. Що таке комп’ютерна графіка? Назвіть її види.

Комп’ютерна графіка - розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп’ютерної техніки. Основними видами комп’ютерної графіки є векторне та растрове зображення.

2. Що є елементарним об’єктом растрового зображення? Опишіть його властивості.

Лінія є елементарним об’єктом, якому притаманні певні особливості: форма, товщина, колір, тощо.

3. Які пристрої використовують для введення даних у графічному виді?

Растрові зображення редагують за допомогою растрових графічних редакторів. Створюються растрові зображення фотоапаратами, сканерами, безпосередньо в растровому редакторі, також шляхом експорту (растеризацією) з векторного редактора або у вигляді знімків екрану.

4. З яких об’єктів складається векторне зображення? Чим вони характеризуються?

Типові примітивні об’єкти векторної графіки: лінії та ламані лінії; багатокутники; кола та еліпси; криві Без’є; Бeзігони (текст у комп’ютерних шрифтах, таких як Truetype, кожна буква створюється з кривих Без’е). Цей список неповний. Є різні типи кривих (Catmiill-Rom сплайни, NURBS і так далі), які використовуються в різних випадках. Також можливо розглядати растрове зображення як примітивний об’єкт. Відповідно до концептуальної точки зору, він поводиться як прямокутник.

5. Що таке колірна модель? Які колірні моделі частіше використовують?

Колірна модель — це спосіб подання різних кольорів спектра у вигляді набору числових характеристик певних базових компонентів. Найчастіше використовують колірні моделі RGBi CMYK.

8. Які властивості растрових графічних зображень ви знаєте?

Властивості растрових зображень:

  • розмір-ширина та висота малюнка;
  • значення властивості задають в одиницях довжини або в пікселях;
  • розподільність - кількість пікселів на одиницю довжини зображення;
  • глибина кольору - кількість бітів, що використовуються для кодування кольору одного пікселя.

9. Чим властивості векторних зображень відрізняються від властивостей растрових?
Векторні зображення, відрізняються від растрових тим, що у них відсутня властивість роздільність, не мають важливого значення ширина та довжина зображення.