6.3. Візуалізація елементів табличної величини з використанням графічних примітивів1. Для чого використовують візуалізацію? Наведіть приклади.

Візуалізацію використовують для кращого сприйняття даних (в графічному поданні)
Приклади: діаграми, графіки.

2. Використовуючи які об’єкти, можна візуалізувати дані табличної величини?

Використовуючи компонент Фігура.

3. Якими командами можна сформувати масив із 6 компонентів Фігура?

Розмістимо на формі 6 компонентів Фігура та встановимо для кожного з них значення stRectangle властивості Shape. Під час виконання обробника події Click для кнопки буде прочитано цілі числа з багаторядкового текстового поля, з них утворено табличну величину з 6 елементів і значення цих елементів буде присвоєно висотам фігур.

4. Як у рядку var описати табличну величину з 10 компонентів Фігура?

Var a: array (1 ... 10] of integer;

5. Якими командами можна поставити у відповідність числам з табличної величини фігури з відповідними висотами?

b — з компонентів Фігура та зображення чисел фігурами відповідних висот

7. Як виконати масштабування фігур у випадку великих чисел?

Для масштабування фігур у випадку великих чисел потрібно до вибраної максимальної висоти помножити на максимальне значення в табличній величині а * (100/max).

8. Як виконати масштабування фігур у випадку малих чисел?

У такий самий спосіб можна масштабувати висоти фігур: якщо значення елементів табличної величини малі, то малими будуть і висоти відповідних фігур.

9. Як візуалізувати числа, використовуючи властивість Canvas?

Canvas форми застосовують для візуалізації чисел з використанням цієї властивості.