7.1. Комп’ютерні публікації, їх види та структура1. Що таке публікація?

Публікація — це процес видання певного твору.

2. Що таке друкована публікація? Наведіть приклади друкованих публікацій.

Друкована публікація — та, яка надрукована на аркуші паперу. Приклади: книжки, брошури, журнали, газети.

3. Що таке електронна публікація? Наведіть приклади електронних публікацій.

Електронна публікація — це документа, що розповсюджуються з використанням інтернету або інших електронних засобів. Приклади: веб-сайти, електронні листи, флешки, диски.

4. Що таке верстка?

Верстка — це процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог.

5. Що таке настільна видавнича система?

Настільна видавнича система — це сукупність апаративних і програмних засобів для створення публікацій порівняно невеликих за обсягом і тиражем.

6. Що входить до складу настільної видавничої системи? Для чого призначена кожна складова?

Настільна видавнича система має апаратну та програмну складову. До апаратної складової належить ПК, пристрої друку, і пристрої введення даних. До програмної складової входять спеціальні програми підготовки макета публікації.

7. Для виконання яких операцій призначено видавничі системи?

Видавничі системи призначені для таких операцій, як створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку.
Автоматизації розміщення блоків тексту та графічних зображень відповідно до призначення публікації:

  • Коректного вставлення фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних програмах;
  • Опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилі та розширені можливості щодо зміни значень інших властивостей тексту;
  • Автоматизації створення змісту та посилань;
  • Збереження файлів публікації у форматах, що використовуються в поліграфії.

8. Які складові має візитна картка; оголошення?

До складових візитки входять: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи або ким працюють, номер телефону, номер електронної адреси.
До складових оголошення входять — відомості про організацію, установу або автора оголошення, заголовок, основний текст, ілюстрації, контактні дані.

9. Що таке шаблон публікації? Як створити нову презентацію з використанням шаблону?

Шаблони використовують, щоб користувач швидко створив публікацію.
Щоб створити нову презентацію на основі шаблону, потрібно:

  1. Запустити на виконання програму Publisher.
  2. У початковому вікні вибрати набір популярних шаблонів публікації.
  3. Вибрати один із шаблонів із групи Додатково інстальованих шаблонів.

10. Чим видавничі системи відрізняються від текстового процесора?

Видавничі системи відрізняються від текстового процесора тим, що використовують шаблони, які вже мають структуру відповідно до призначення та виду публікації. Основою структури публікації є текстові блоки та блоки графічних об’єктів.