9.3. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів1. Які складові можна виділити на веб-сторінці? Схарактеризуйте кожну групу.

Складові веб-сторінки:

  • Контент - змістовне наповнення веб-сторінки, доступне користувачу (тексти, зображення, відео, звукові дані);
  • Елементи навігації - засоби для переходу з інших веб-сторінок;
  • Дизайн - елементи структурування контенту та його форматування, оформлення сторінки.

2. Що таке HTML-код сторінки? Дані яких видів він містить? Як можна його переглянути?

HTML код сторінки — це мова розмітки гіпертексту. Містить дані двох типів: тексту та тегів. Щоб переглянути. HTML код сторінки, потрібно відкрити у вікні браузера контекстне меню сто? рінкй команду Переглянути джерело сторінки.

3. Які етапи розробки веб-сайту? У чому полягає кожен з етапів?

Етапи створення веб-сайту: постановка завдання, визначення внутрішньої структури сайту, розробка структури веб-сторінок, розробка дизайн-макета, створення та верстка сторінок, програмування сайту, розміщення сайту в інтернеті.

4. Що таке внутрішня структура веб-сайту?

Внутрішня структура веб-сайту — це схема, яка візуально зображає ієрархію сторінок сайту, зв’язки та переходи між ними.

5. Які складові структури веб-сторінки?

Складові структури веб-сторінки - це схема розміщення елементів зовнішнього вигляду веб-сторінок: заголовка, блоків навігації, інформаційного блоку, підвалу тощо.

6. Що таке верстка? Що є результатом верстки сайту?

Верстка - це процес розміщення на сторінці під час її створення текстових, графічних та інших об’єктів згідно з розробленим дизайн-макетом.

7. Що таке хостинг? Кого називають хостинг-провайдерами?

Хостинг - виділення апаратних і програмних ресурсів сервера для розміщення файлів користувача, забезпечення доступу до них, опрацювання запиті в. Хостинг-провайдерами називають організації, що надають послугу хостингу.

8. Які етапи створення веб-сайтів засобами сервісу Google Сайти? Поясніть їх.

Етапи створення веб-сайту: реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструювання сайтів, вибір назви сайту та шаблону його оформлення, створення сторінок сайту, системи навігації, заповнення сторінок контентом, публікація сайту.

9. Для чого здійснюється публікація сайтів? Як опублікувати сайт?

Публікація сайту здійснюється, щоб його побачили користувачі та залишили свої коментарі. Щоб опублікувати сайт потрібно: вибрати кнопку Опублікувати у верхній частині вікна браузера, увести, використовуючи малі літери латиниці, цифри та тире, останню частину URL-адреси сайту, вибрати кнопку Опублікувати.

10. У чому полягає адміністрування сайту? Хто його здійснює?

Адміністрування сайту — забезпечення його працездатності, захист від шкідливих програм, додавання користувачів, які можуть редагувати сайт, розподіл прав доступу користувачів до сторінок сайту, зміна внутрішньої структури сайту. Адміністратором може бути той, хто опублікував сайт.