5.2. Карти знань. Редактор карт знань1. Що таке карта знань? З якою метою її можна використовувати?

Карта знань — це інформаційна модель, подана у структурній формі, яка наочно зображати взаємозв’язки між об’єктами та явищами деякої предметної області.

Така карта дозволяє Зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати матеріали та відтворювати їх. навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкт у певній галузі.

2. Які основні об’єкти карти знань?

Карта знань містить один центральний об’єкт — кореневий вузол, від якого розходяться гілки з підписами — вузли. Вузол, що є відгалуженням від деякого попереднього вузла, називають дочірним вузлом, а попередній вузол — батьківським.

3. Які засоби можуть бути використані для побудови карт знань?

Щоб побудувати карти знань можна використовувати Free Mind — одну із найпоширеніших, безкоштовних програм та XMind

4. Які операції можна виконувати, використовуючи редактори карт знань?

Використовуючи редактори карт знань можна створювати, редагувати, формату вати, зберігати та друкувати, керувати їх показом, здійснювати пошук тексте у вузлах.

5. Як створити нову карту знань?

Для створення нового документа, у якому буде розроблятися карта знань, потрібно виконати Файл - Новий.

6. Які операції редагування можна виконувати над картою знань? Як їх виконувати?

Редагування карти знань: переносити вузли вліво або вправо відносно кореневого вузла Переміщення — Node Left або Node Right; переміщувати з однієї гілки на іншу Переміщення — Node Left або Node Right;
видаляти, копіювати вузли.

7. Які операції редагування та форматування можна виконувати над вузлами карти знань? Як їх виконувати?

На картах знань можна змінювати формат символів у вузлах, колір фону вузла, колір, тип і товщину ліній, тип вузлів. Команди для виконання всіх операції розміщено в меню Формат і в контекстних меню вузлів карти.

8. У файлах яких типів можна зберігати карти знань? Як це зробити? У чому різниця між картами, збереженими у файлах різних типів?

Карти знань зберігаються у файлах з розширенням mm. Щоб зберегти створену карту, потрібно виконати Файл-Зберегти як, вибрати папку для збереження, ввести ім’я файлу та вибрати KiionKySave. Також карту знань можна зберегти як зображення типу PNG та JPEG. Файли з розширенням mm можна потім знову відкрити в редакторі створення карт та відредагувати та внести зміни до карти. Карти, ідо збережені r форматі PNG та JPEG змінити не можна» можна лише переглянути їх за допомогою засобу перегляду інформації.

9. У чому полягає керування показом карт знань? Як виконувати ці дії?

Керування показом карти знань полягає в більш ефективнішому показі, щоб глядачі мали змогу в повній мірі все побачити. Також шляхом грамотного переміщення по вузлах, гілкам та вибору таких функцій як додавання нотатків та відкриття гіперпосилання, показ може перетворитися на маленьке шоу.

Щоб карта вмістилася в межах робочої області, можна приховати частину гілок. Для цього вибрати вузол і виконати Переміщення — Розвернути\Скрутити. Для розміщення кореневого вузла па центру робочої області потрібно натиснути ESC.

10. Змінювати нічого не потрібно.