3.4. Додавання відео- та аудіоданих у презентаціюДайте відповідь на запитання