3.1. Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентації


Розділ 3. Комп’ютерні презентації