5.1. Комп’ютерні моделі







1. Що таке комп'ютерна модель?

Комп'ютерна модель — це інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм.

2. Які є види комп'ютерних моделей?

  • розрахункові,
  • імітаційні,
  • графічні.

З. Яка комп'ютерна модель називається розрахунковою? Наведіть приклади.

Комп'ютерна модель називається розрахунковою, тому що вона створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахункові значення властивостей цього об'єкта. Приклади: формули, рівняння, нерівності.

4. Яка комп'ютерна модель називається імітаційною? Наведіть приклади.

Комп'ютерна модель називається імітаційною, тому що вона створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих властивостей об'єкта, які змінюються випадковим чином і їх не можна описати математично. Приклади: пішоходи, автомобілі, роботи.
 

5. Яка комп'ютерна модель називається графічною? Наведіть приклади.

6. Що таке комп'ютерне моделювання?

Комп'ютерне моделювання — це метод розв'язування задач з використанням комп'ютерних моделей.
 

Етапи комп'ютерного моделювання

  1. Розробка концептуальної моделі, виявлення основних елементів системи і елементарних актів взаємодії;
  2. Формалізація,тобто перехід до математичної моделі; створення алгоритму та написання програми;
  3. Планування і проведення комп'ютерного моделювання;
  4. Аналіз результатів.

Що таке копмп'ютерний експеремент?

Комп'ютерний експеримент — це дослідження моделі об'єкта з никорис-таїщям комп'ютерного моделювання. Приклад: створення тестів.