7. Які якості особистості передбачає інформаційна культура?


Інформаційна культура — це система знань, умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформаційну діяльність