5. Запишіть рівняння залежності для рівноприскореного прямолінійного руху. Який вигляд має графік цієї залежності?


Швидкість руху змінюється лінійно: vx = vx + at; графік швидкості vx(t) — відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу.