§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух . Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху