§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння


1. Які спрощення ми приймаємо, розв’язуючи задачі на рух тіл під дією сили тяжіння?

  • систему відліку, пов’язану з точкою на поверхні Землі, можна вважати інерціальною;
  • розглядати переміщення тіл поблизу поверхні Землі, тобто на невеликій (порівняно з її радіусом) відстані. Тоді прискорення вільного падіння можна вважати незмінним: g = 9,8 m/c2
  • опором повітря можна знехтувати.

2. Запишіть рівняння руху тіла під дією сили тяжіння в загальному вигляді.

Рівняння координати для руху тіла під дією сили тяжіння:

Рівняння координати для руху тіла під дією сили тяжіння

3. Якою є траєкторія руху тіла, кинутого вертикально? горизонтально?

Траєкторія руху тіла під дією сили тяжіння залежить від напрямку швидкості руху тіла: тіло, кинуте вертикально, рухається прямолінійною траєкторією; траєкторія руху тіла, кинутого горизонтально - парабола.

4. Як для тіла, кинутого горизонтально, визначити дальність польоту? висоту падіння? модуль швидкості руху тіла в будь-якій точці траєкторії?

Для тіла, кинутого горизонтально дальність l польоту тіла за час t можна визначити за формулою: І = v0t;
висоту падіння за формулою: h = gt2/2
модуль швидкості руху тіла в довільній точці траєкторії:
модуль швидкості руху тіла в довільній точці траєкторії: