§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес


1. За допомогою яких приладів вивчають мегасвіт?

Завдяки дослідженням Сонячної системи, проведеним за допомогою радіотелескопів, які працюють в багатьох діапазонах електромагнітних хвиль, значно розширились можливості отримання інформації про космічний простір.

2. Які методи й прилади використовують фізики для вивчення властивостей атомів?

За допомогою новітніх надчутливих мікроскопів, які було створено наприкінці минулого століття (тонельний, автоелектронний, автойонний, електронний), удалося сфотографувати окремі атоми.

3. Якими є сучасні уявлення про природу світла?

У сучасній фізиці квантові уявлення про природу світла не суперечать хвильовим, а поєднуються на основах квантової механіки й квантової електродинаміки.

4. У чому сутність корпускулярно-хвильового дуалізму?

Двоїста природа світла (світло - це потік частинок (корпускул), що випускаються світними тілами, світло - де електромагнітні хвилі) отримала назву корпускулярно-хвильовий дуалізм.

5. Наведіть докази того, що знання закону Ома є необхідним для інженерів.

Закон Ома - один з основоположних законів фізики. Відкриття його дозволило зробити величезний стрибок у науці. В даний час неможливо собі уявити будь-який найелементарніший розрахунок основних електричних величин для будь-якого кола без використання закону Ома.
Уявлення про цей закон - це не доля виключно інженерів - електронників, а необхідна частина базових знань будь-якої освіченої людини. Недарма є приказка: «He знаєш закон Ома — сиди вдома».

Науково-технічна революція

Відмінною рисою періоду є створення за короткий термін матеріальних продуктів, сфера впливу яких охоплює увесь світ. Першим подібним прикладом став «Урановий проект»: уряди ряду країн (Радянського Союзу, Франції, Китаю, Великої Британії) зосередили гігантські ресурси для його здійснення в лічені роки. Поставлене завдання було вчасно вирішене, разом з тим у процесі його виконання провідні вчені, такі як Р. Оппенгеймер і О. Д. Сахаров, а згодом і все людство задумалися про наслідки створення смертоносної зброї. У результаті було підписано міжнародні угоди про обмеження подібних досліджень і створено міжнародну організацію МАГАТЕ, одним із завдань якої є контроль за поширенням ядерних технологій.