§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння


1. Яку взаємодію називають гравітаційною? Наведіть приклади.

Гравітаційна взаємодія - взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Наприклад: яблуко на гілці та Земля, підручник і парта. Місяць і Земля.

2. Сформулюйте та запишіть закон всесвітнього тяжіння.

Закон всесвітнього тяжіння: між будь-якими двома тілами діє сила гравітаційного притягання, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними:

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння

3. Яким є фізичний зміст гравітаційної сталої? Чому вона дорівнює?

зміст гравітаційної сталої

гравітаційна стала. Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі, з якою дві матеріальні точки масою 1 кг кожна взаємодіють на відстані 1 м одна від одної

4. Якими є межі застосування закону всесвітнього тяжіння?

Формула дає точний результат у таких випадках:

  • якщо розміри тіл нехтовно малі у порівнянні з відстанню між ними (тіла можна вважати матеріальними точками);
  • якщо обидва тіла мають кулясту форму та сферичний розподіл речовини;
  • якщо одне з тіл - куля, розміри та маса якої значну більші, ніж розміри та маса другого тіла, яке перебуває на поверхні цієї кулі або поблизу неї.

5. Дайте означення сили тяжіння. За якими формулами її обчислюють і як вона напрямлена?

Сила тяжіння - сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Згідно із законом всесвітнього тяжіння модуль сили тяжіння, яка діє на тіло масою m, можна обчислити за формулою:

означення сили тяжіння

Тяжіння напрямлена вертикально вниз і прикладена до центра тяжіння тіла.

6. Від яких чинників залежить прискорення вільного падіння?

Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла; зменшується в разі збільшення висоти А тіла над поверхнею Землі; залежить від географічної широти місцевості.