§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху . Рівняння координати


..Відповіді на контрольні запитання з сторінки 198