§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона


1. За яких умов тіло зберігає швидкість свого руху? Наведіть приклади.

Тіло зберігає швидкість свого руху якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Парашутист деякий час може рухатися рівномірно прямолінійно, коли дія Землі буде зрівноважена дією повітря та строп парашута. Підручник на парті перебуває у стані спокою відносно Землі, оскільки тяжіння Землі скомпенсовано дією столу.

2. Сформулюйте закон інерції.

Сучасне формулювання закону інерції: тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані.

3. Які системи відліку називають інерціальними? не інерціальними? Наведіть приклади таких систем.

Систему відліку, відносно якої спостерігається явище інерції, називають інерціальною системою відліку. Систему відліку, відносно якої явище інерції не спостерігається, називають не інерціальною системою відліку. Як інерціальні використовують CB, пов’язані із Землею. Будь-яка CB, що рухається; відносно інерціальної CB рівномірно

4. Сформулюйте перший закон Ньютона. Що він постулює?

Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на неї не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Перший закон Ньютона постулює існування інерціальних систем відліку.

5. Сформулюйте принцип відносності Ґалілея.

Принцип відносності Ґалілея: в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.