§ 32. Третій закон Ньютона


1. Сформулюйте третій закон Ньютона. Чому цей закон називають законом взаємодії?

Тіла завжди взаємно діють одне на одне - взаємодіють. Взаємодію тіл описує третій закон Ньютона (закон взаємодії): сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком:

Третій закон Ньютона

2. Наведіть приклади прояву третього закону Ньютона.

Під час Ходьби людина відштовхується від поверхні Землі, отже, на неї діє сила з боку Землі. Відповідно до третього закону Ньютона, з такою самою силою людина штовхає Землю назад. Однак через велику масу Землі результат та дії цієї сили непомітний. Якщо ж людина буде йти по легкому човну на воді, то її дія на нього змусить човен рухатись у напрямку, протилежному руху людини.

3. Що можна сказати про природу сил, які виникають під час взаємодії тіл? Наведіть приклади.

Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу. Земля притягує до себе Місяць (і Місяць не «відлітає» в космічний простір); Місяць теж притягує Землю (і на Землі спостерігаються припливи та відпливи). Граючи з м’ячем, дитина діє на нього, наприклад, ногою. М’яч теж діє на ногу.

4. Чому сили, які виникають під час взаємодії тіл, не зрівноважують одна одну?

Пари сил, що виникають під час взаємодії, не зрівноважують одна одну, тому що прикладені до різних тіл.