6. Як рухається тіло, якщо напрямок його прискорення: а) збігається з напрямком швидкості руху? б) протилежний на прямку швидкості руху? Як рухається тіло, якщо його прискорення дорівнюєнулю?


Якщо напрямок прискорення тіла збігається з напрямком швидкості його руху, то швидкість руху тіла збільшується; якщо напрямок прискорення тіла протилежний напрямку швидкості його руху, то швидкість руху тіла зменшується; якщо прискорення тіла дорівнює нулю, то сили, які діють на тіло, скомпенсовані й тіло рухається рівномірно прямолінійно.