§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини,які характеризують хвилі