§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу


1. Яку систему можна вважати замкненою? Наведіть приклади.

Систему тіл можна вважати замкненою, якщо зовнішні сили, які діють на систему, зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил системи. Наприклад, під час вибуху феєрверка зовнішні сили, що діють на його "осколки" (сила тяжіння та сила опору), у багато разів менші від сил, з якими "осколки" відштовхуються, тому під час вибуху систему тіл «осколки» можна вважати замкненою.

2. Дайте означення імпульсу тіла. Якою є одиниця імпульсу тіла в СІ?

Імпульс тіла це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Одиниця імпульсу тіла в Cl - кілограм-метр за секунду.

Дайте означення імпульсу тіла

3. Сформулюйте закон збереження імпульсу.

Закон збереження імпульсу: у замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії

4. Доведіть закон збереження імпульсу для системи двох тіл.

Закон збереження імпульсу для системи двох тіл:
Закон збереження імпульсу для системи двох тіл