4. Який вигляд має графік залежності ах(t) для рівноприскореного прямолінійного руху?


Графік проекції прискорення  — пряма, паралельна осі часу.