4. Які хвилі називають поздовжніми? поперечними? У яких середовищах вони поширюються?


Механічну хвилю, в якій частини середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі, називають поперечною. Поперечні хвилі можуть поширюватися тільки в твердих тілах і не можуть поширюватися в рідинах і газах.

Хвилю, в якій частини середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі, називають поздовжньою. Поздовжні хвилі можуть поширюватись і в твердих тілах, і в рідинах, і в газах.