5. Що таке довжина хвилі? Від чого вона залежить?


Відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду, називають довжиною хвилі — це відстань між двома найближчими точками, які коливаються однаково.