3. Назвіть основні властивості хвильового руху


Основні властивості хвильового руху:

  • хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю;
  • джерелом механічних хвиль завжди є тіло, що коливається;
  • механічні хвилі не можуть поширюватись у вакуумі;
  • хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини;
  • під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії